Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

saferin
Reposted fromnjmortensen njmortensen viaMiguela Miguela
7187 97eb 400
saferin
2416 77c6 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagoby goby
saferin
4283 29d5 400
Reposted fromretaliate retaliate vialissie lissie
saferin
2704 982a 400
Reposted fromtelewizja telewizja vialissie lissie
saferin
9773 be24 400
Reposted fromuoun uoun vialissie lissie
saferin
0788 833d 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafuckofcourse fuckofcourse
saferin
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife vialissie lissie

May 14 2015

saferin
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
Reposted fromchocoway chocoway viagoby goby
saferin
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viagoby goby
saferin
0415 85c2 400

harrypotterconfessions:

NICE TRY MUGGLES, ANY REAL WIZARD KNOWS YOU JUST STICK YOUR WAND ARM OUT FOR THE BUS.

seen on rebloggy.com/harry potter
Reposted fromsunlight sunlight vialissie lissie

May 10 2015

4222 188d 400
Reposted fromsirchamallow sirchamallow vialissie lissie

May 08 2015

saferin
9729 6a12 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie
saferin
7029 fc6c 400
Reposted frommiedzwa miedzwa viawhoever whoever

May 05 2015

saferin
(...) jakżebym mogła o tobie zapomnieć! próbowałam tylko, udawałam, żeby ci dowieść, że i bez ciebie jakoś żyję.
— Ingeborg Bachmann - Malina
saferin

taggedbooty:

"are you really just going to sit in your room alone all day?"

image

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialissie lissie

April 30 2015

saferin
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viasercenieszluga sercenieszluga

April 28 2015

saferin
1335 81f7 400
Reposted frompanimruk panimruk vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl